Meer fusies en overnames in 2014

In 2014 is het aantal meldingen van fusies en overnames met 13 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de Sociaal Economische raad (SER) moet – op basis van de SER Fusiegedragsregels 2000 – door de ondernemingen gemaakt melding worden van voorgenomen fusies of overnames. Werkgevers kunnen dat sinds 1-1-2015 online doen.
Voor ondernemingsraden die te maken krijgen met een fusie, verkoop of overname is het zinvol om deze Fusiegedragsregels te kennen.
 
Waren er in 2013 zo’n 342 meldingen bij de SER, in 2014 is dat gestegen naar 387. Daarmee stijgt het aantal naar het niveau van 2012 met zo’n 400 meldingen. Toch is het aantal fusies en overnames nog altijd beduidend minder dan wat er in een ‘top’jaar als 2007 is gemeld. Toen stond de teller aan het einde van het jaar op 694 meldingen. 
 
Voor wie zijn de Fusiegedragsregels?
De Fusiegedragsregels zijn van toepassing voor ondernemingen in de profitsector van 50 of meer werknemers waarvan ten minste één van de fusiepartners in Nederland gevestigd moet zijn. Overheid, non-profitsector en de vrije beroepen vallen buiten de werking van de gedragsregels. Maar soms verplicht een cao de ondernemers om zich aan de Fusiegedragsregels te houden. Kijk uw cao daarop na!
 
Vakorganisaties en OR
De Fusiegedragsregels verplichten de ondernemers om tijdig aan vakorganisaties hun voornemen te melden tot het aangaan van een fusie. Dat moet gedaan worden voordat de fusie wereldkundig wordt gemaakt. Op die manier is het mogelijk dat die invloed hebben op de afspraken die over de personele gevolgen van de fusie gemaakt gaan worden. 
De ondernemingsraad heeft – volgens de fusieregels – het recht om kennis te nemen van de standpunten van de vakbonden, zodat daarmee rekening gehouden kan worden in het OR-advies dat over de voorgenomen fusie wordt uitgebracht. 
 
Herziening
De huidige regels zijn inmiddels bijna 15 jaar oud en aan herziening toe. Zo is er al jaren de wens dat ook non-profit organisaties onder de regels gaan vallen. Vorig jaar is de SER-commissie Herziening Fusiegedragsregels opgericht om de huidige regels te herzien. In de loop van dit jaar worden haar bevindingen kenbaar gemaakt.
 
Zelf de huidige Fusiegedragsregels 2000 lezen? Klik hier