Wet normering topinkomens is rond maar waarschijnlijk uitgesteld

Vlak voor de kerstdagen heeft de Eerste Kamer de Wet normering topinkomens (WNT) aangenomen. Daardoor mogen de salarissen van het management voor organisaties die met publiek geld gefinancierd worden niet hoger zijn dan een ministersalaris van € 178.000. Nu is mag dat maximaal 130 procent van dat salaris zijn. Het was de bedoeling om de wet op 1-1-2015 te laten ingaan, maar die ingangsdatum wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 1-1-2016.
 
Beloningen in financieel jaarverslag
(Semi-)publieke instellingen moeten straks elk jaar de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen in de financiële jaarverslagen publiceren.
Het maximumloon volgens de WNT is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten.
 
Overgangsrecht voor huidige bestuurders
Bestuurders die nu meer verdienen dan de huidige maximumnorm hoeven niet in één keer meer dan 30% in te leveren. Het huidige loon mag de komende vier jaar gelijk blijven (of dalen) en moet daarna in drie jaar worden afgebouwd tot 100%. Uiterlijk in 2022 (bij ingangsdatum 1-1-2015) moeten alle bestuurderslonen gelijk zijn aan 100% van het ministerssalaris. Binnen sommige sectoren, zoals de zorg, onderwijs en cultuur, gelden er andere maximumlonen.
 
Toezichthouder krijgt wel hogere vergoeding
De vergoedingen voor de toezichthouders gaan juist wel omhoog. De maximumbeloningen voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht gaan omhoog. Zo stijgt de vergoeding van de voorzitter van 10% naar maximaal 15% van het maximumloon van de topbestuurder (€ 26.700). De vergoeding van de leden stijgt van 5% naar 10% van het WNT-loon (€ 17.800). Als de vergoeding van toezichthouders onder de huidige maximumvergoeding ligt, mag die vergoeding in 2016 in één keer omhoog. Als een vergoeding juist hoger ligt dan het nieuwe maximum, geldt hetzelfde overgangsrecht als voor het bestuurdersloon.
 
Meer informatie over de beloningen aan de top (bij ingang 1-1-2015)? Klik hier