We zijn te dik!

Zo’n 40 procent van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. En dat levert forse gevolgen op voor gezondheid, werk en organisatie. De ondernemingsraad hoeft het daarbij niet te laten.
 
Overgewicht levert risico’s op klachten als, hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsklachten. Door het overgewicht neemt de conditie af waardoor het werk soms niet meer gedaan kan worden. Uit onderzoek blijkt bovendien dat werknemers met ernstig overgewicht zich bijna twee keer vaker ziek zijn dan mensen met een gemiddeld gewicht. Ook in ziekteduur vormen ze een onkostenpost voor de werkgever, want ze zijn gemiddeld elf dagen per jaar langer ziek.
 
Bewegingsarm werk
In veel banen verrichten de medewerkers bewegingsarm werk. Ze zitten achter beeldscherm, kassa of in de vrachtwagen. Als ze daarnaast ook nog eens weinig variatie hebben in hun bewegingen, dan vergroot de fysieke inactiviteit ook de kans op chronische aandoeningen. De toename van bewegingsarm werk valt samen met de toename van het aantal werknemers met overgewicht en obesitas. 
 
Taak voor de ondernemingsraad
Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van personeel heeft ook een fysieke component. Een vitale medewerker zal het werk langer volhouden. Overgewicht van medewerkers leidt tot minder vitale collega’s. Meer verzuim, hogere kosten voor de werkgever zijn het gevolg. 
De ondernemingsraad kan in het overleg met de bestuurder aandringen om concrete maatregelen om deze risico’s tegen te gaan. Denk aan gezondere voeding in de kantine, hulp bij het afvallen via afvalprogramma’s en/of afvalcoaches, bedrijfsfitness, het werk gevarieerder organiseren zodat er meer beweging door werknemers mogelijk is, onderzoek door de arbodienst naar verzuim dat door overgewicht en obesitas wordt veroorzaakt e.d.