Quotumwet voor arbeidsbeperkten door Tweede Kamer

In december heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ aangenomen. Tegelijkertijd is er ook een amendement aangenomen die de doelgroep voor deze wet uitbreid. Het wetsvoorstel heeft rechtstreeks te maken met de invoering van de Participatiewet op 1-1-2015. De invoering is zeker aanleiding om het personeelsbeleid voor de arbeidsbeperkten op de overlegagenda te zetten.
 
De Participatiewet beoogt om in 2026 in het bedrijfsleven 100.000 banen gecreëerd te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zelf heeft 25.000 banen als taakstelling door deze wet gekregen. De nu aangenomen Quotumwet voorziet in de mogelijkheid om sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet inspannen om deze groep medewerkers in dienst te nemen. 
Werkgevers met meer dan 25 werknemers in dient moeten op 1-1-2017 een bepaald percentage aan arbeidsbeperkte medewerkers in dienst hebben. Is dat niet het geval, dan wordt door de Belastingdienst een boetebedrag opgelegd. De omvang van het percentage en de hoogte van het boetebedrag worden aan de hand van een formule uit de wet door de overheid bepaald.
 
Het eveneens aangenomen amendement voorziet in een verruiming van de doelgroep van arbeidsbeperkten. Werknemers met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie en die in staat zijn om met ondersteuning minimaal het minimumloon te verdienen tellen ook mee voor het quotum. Het dan vaak om hoger opgeleide werknemers.
 
Op de overlegagenda
Om meer dan één reden is het zaak om de invoering van de Participatiewet en de nu aangenomen Quotumwet op de overlegagenda te zetten. Bijvoorbeeld omdat elke ondernemingsraad de wettelijke opdracht heeft om de arbeidsdeelname van deze doelgroep te bevorderen (WOR, artikel 28), maar ook omdat goed werkgeverschap ook maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
 
  • Zelf het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ lezen? Klik hier
  • Zelf het amendement lezen? Klik hier