Personeel werven via social media groeit

Steeds meer HR-afdelingen gebruiken social media om nieuw personeel te werven. LinkedIn en Facebook worden veelvuldig ingezet om geschikte kandidaten te zoeken en te vinden. Zo’n werkwijze betekent wel een aanpassing in een bestaande regeling voor het werven van personeel en zo’n besluit is instemmingsplichtig.
 
Onderzoek onder 200 HR-medewerkers laat zien dat ruim een derde van het nieuwe personeel via LinkedIn werd geworven. Ten opzichte van een vorige onderzoek betekent dat een verdubbeling. Facebook werd door bijna een kwart van HR-medewerkers ingezet voor dat doel. 
De inzet van social media betekent mogelijk dat een bestaande regeling voor het werven van personeel moet worden aangepast en zo’n wijziging is instemmingsplichtig (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel e).
 
Sollicitatiecode
Een handig hulpmiddel voor de ondernemingsraad om wijzigingsvoorstellen in de werving en selectie van nieuw personeel te beoordelen is de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP). Deze code is in 2013 herzien met het oog op het gebruik van sociaal media en internet bij werving, selectie en screening van personeel.
 
  • Meer over het onderzoek lezen? Klik hier
  • Zelf de sollicitatiecode lezen? Klik hier