Oplossingen voor invoering pensioenwijzigingen

Met ingang van 1-1-2015 zijn de pensioenregels bij wet veranderd. Op de valreep heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijzigingsvoorstellen per 1 januari zijn ingevoerd. Maar veel bedrijven hebben de wijzigingen nog lang niet op orde. Wat valt daar aan te doen? 
 
Tijd ‘kopen’
De Belastingdienst biedt de werkgever mogelijkheid om een beoordeling aan te vragen van de pensioenregeling, maar dat had dan wel voor 31-12-2014 moeten gebeuren. Vervolgens is er tijd om de nieuwe wijzigingen in een goed voorstel vast teleggen en voor instemming (als de OR dit recht heeft op dit onderdeel) aan de ondernemingsraad voor te leggen.
De in 2015 te maken definitieve afspraken kunnen dan met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
 
Pensioenaanspraken splitsen
Er kan ook een verzoek aan de Inspecteur worden gedaan om de pensioenaanspraken te splitsen in twee delen. Het ene deel past dan binnen de fiscale kaders en het andere deel valt daar dan buiten. Eventuele fiscale boetes worden dan alleen over dat deel opgelegd dat buiten de ficale kaders is gebleven.
 
Pas op de plaats
De werkgever kan er ook voor kiezen om de pensioenregeling tijdelijk op te schorten, zodat er tijd beschikbaar komt om tot een nieuwe regeling te komen. Het opbouwen van het pensioen stopt dan per 1-1-2015. De nieuwe regeling gaat dan vervolgens met terugwerkende kracht op 1-1-2015 in.
 
Verzekerde risico’s wel aanpassen
Zijn er risico’s meeverzekerd, zoals het overlijdensrisico of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, dan hadden die per 1-1-2015 door de pensioenuitvoerder moeten worden aangepast.
 
OR & pensioenen
De OR heeft instemmingsrecht op het wijzigen van pensioenregeling als het pensioen niet inhoudelijk in de cao geregeld is. Het instemmen vraagt om forse inhoudelijke kennis van deze materie en die is doorgaans niet in de ondernemingsraad aanwezig. Overweeg dan om – samen met de bestuurder- een externe deskundige in te huren die beide partijen helpt om tot een nieuwe en aanvaardbare regeling te komen. Een onafhankelijke adviseur, zodat ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’ vermeden wordt.