Formulering afspraken met OR heeft grote gevolgen

Als in de afspraken die een OR van een woningbouwvereniging is vastgelegd dat na afloop van een overgangsregeling voor prestatietoeslagen met de OR ‘in overleg zal worden getreden’, dan levert die formulering geen instemmingsrecht op voor de OR. Dat is de les die te trekken valt uit een procedure bij de kantonrechter die door de zowel de OR als de bestuurder gezamenlijk was voorgelegd.
 
Door een fusie met een andere woningbouwvereniging was ongelijkheid ontstaan in de arbeidsvoorwaarden. Bij de ene woningbouwvereniging werd een dertiende maand uitgekeerd, bij de andere was dat niet het geval. Er is toen met de ondernemingsraad een overgangsregeling afgesproken om voor een periode van vijf jaar een eindejaarsuitkering in te stellen. Na die periode zou met de OR in overleg worden getreden. En als de woningbouwvereniging besluit om die eindejaarsuitkering stop te zetten, dan claimt de OR instemmingsrecht voor dat besluit. Ook vinden ze dat de werknemers dan terugvallen op een oudere prestatietoeslagregeling. Organisatie en OR besluiten samen de vragen voor te leggen aan de kantonrechter.
 
De kantonrechter is het niet met de ondernemingsraad eens dat de formulering in de afspraken van destijds ‘in overleg treden’ ook instemmingsrecht voor de ondernemingsraad betekent. Dat in de cao Woondiensten een tekst staat waarin ‘werkgever en ondernemingsraad in overeenstemming met elkaar zelf een deel van het arbeidsvoorwaardenpakket van de onderneming invullen’ doet in dit geval niet ter zake omdat de afspraak buiten de cao omgaat.
De rechter is ook van mening dat een terugkeer naar de oude prestatietoeslagregeling niet aan de orde is, omdat destijds die regeling is omgezet naar een nieuwe en daardoor de oude regeling niet meer bestaat. Bovendien heeft de OR destijds in de afspraken geen voorbehoud gemaakt om naar de oude regeling terug te kunnen keren. Het personeel van de woningbouwvereniging raakt zijn eindejaarsuitkering kwijt.
 
Formulering blijkt belangrijk
Een juiste formulering van gemaakte afspraken blijkt belangrijk te zijn. Het voorkomt de nodige geschillen, omdat duidelijk is wat van elkaar verwacht mag worden. In veel cao’s worden al vage formuleringen gebruikt zoals ‘in overleg met de OR’ of ‘na overleg met de OR’. Voor de ondernemingsraad is het belangrijk om te weten in welke van deze formuleringen er sprake is van instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het mogelijk om – op basis van afspraken in de cao – ook op niet in dit artikel genoemde regelingen instemmingsrecht te hebben. 
Maar een enkele cao heeft het duidelijk geregeld. Zo is in de cao voor de ziekenhuizen vastgelegd dat bij ‘in overleg’ het instemmingsrecht voor de OR van toepassing is en dat ‘na overleg’ dat het onderwerp moet zijn besproken met de ondernemingsraad. Zo’n werkwijze voorkomt geschillen. 
De OR kan – in de vorm van een ondernemingsovereenkomst – met de bestuurder afspraken maken over extra bevoegdheden voor de OR, maar kan daar ook in vastleggen wat met het ‘in overleg’ uit de cao bedoeld wordt in het geval dat de cao daar onduidelijk over laat bestaan.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
 

8 reacties

 1. 1untoward op 22 juni 2022 om 13:43

  1consumption 2. 2systematically op 4 juli 2022 om 17:08

  1andorra 3. dissertation writing fellowships op 5 juli 2022 om 14:03

  dissertation defense presentation https://professionaldissertationwriting.org/ 4. ma dissertation writing service op 5 juli 2022 om 18:32

  writing dissertation chapters https://helpwithdissertationwritinglondon.com/ 5. free dissertation help op 5 juli 2022 om 23:41

  doctoral dissertation help qualitative https://dissertationhelpexpert.com/ 6. art dissertation help op 6 juli 2022 om 05:15

  dissertation abstracts international https://examplesofdissertation.com/