Ziekteverzuim zelden door werk

Bij zo’n driekwart van de medewerkers die zich in 2013 heeft ziek gemeld lag de oorzaak niet in het werk maar door privéomstandigheden. Dat hoeft niet te betekenen dat de werkgever het rustig aan kan doen met het nemen van maatregelen om werkgerelateerd ziekteverzuim te verminderen. En de oOR heeft daar een belangrijke rol in.
 
De verzuimcijfers van het CBS laten zien dat 48 procent van de medewerkers zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek heeft gemeld. En van deze groep blijkt 23 procent de oorzaak daarvan te zoeken in het werk. Voor 71 procent heeft het verzuim niets met het werk te maken, zo’n 6 procent kon niet aangeven of het verzuim door werk of privé kwam.
 
Voor de ondernemingsraad is een studie van de eigen verzuimcijfers in de organisatie van belang om te ontdekken in welke mate er sprake is van arbeidsgerelateerd verzuim. Juist in die gevallen kan de werkgever maatregelen treffen om dat verzuim te doen dalen. Overleg daarover met de ondernemingsraad is gewenst.
Maar ook aandacht van de werkgever voor de privéproblemen van werknemers kan helpen om verzuimcijfers te doen dalen. Denk aan hulp en steun bij het stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven e.d. 
 
Zelf de verzuimcijfers van het CBS bekijken? Klik hier