Vakbond wil OR in bedrijf afdwingen

Vakbond FNV Bondgenoten wil dat een bedrijf opnieuw een ondernemingsraad instelt en stapt daarvoor naar de rechter. Krijgt de bond dat voor elkaar?
 
Tot december 2011 beschikte het bedrijf over een ondernemingsraad. De toenmalige OR-leden – een deel daarvan lid van FNV Bondgenoten – hebben toen hun OR-lidmaatschap opgegeven en er waren geen werknemers bereid zich kandidaat voor de OR te stellen.
Nu wil de vakbond dat er opnieuw een OR wordt ingesteld op basis van een voorlopig reglement en dat er verkiezingen worden gehouden. De bond ziet zichzelf als een belanghebbende op grond van artikel 36 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat artikel maakt het mogelijk dat belanghebbenden een verzoek bij de kantonrechter kunnen indienen om een goede toepassing van de Wet mogelijk te maken.
 
De werkgever betoogt dat de wens van de bond niet wordt gedragen door de eigen leden die in de organisatie werkzaam zijn en bewijst dat met een drietal brieven. Daarin geven werknemers aan dat ze niet op de hoogte zijn gesteld van de acties van de bond en daar ook afstand van nemen. FNV Bondgenoten kon alleen aantonen dat er één werknemer was die wel de eisen van de bond steunt.
De bod kon niet aantonen dat de leden die werkzaam zijn in de organisatie -zo’n 20 procent van het personeel – waren geraadpleegd. De kantonrechter vond dat de bond daarmee onvoldoende heeft aangetoond een belanghebbende te zijn in deze zaak en wordt dan ook niet ontvankelijk verklaard in de vordering tot het instellen van een OR.
 
De bond heeft ook artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek aangevoerd als reden om een OR af te dwingen. Al eerder heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. Het vijfde lid van dit artikel heeft als strekking dat een vordering via de rechter niet mogelijk is als degenen die getroffen worden door deze rechtsvordering daartegen bezwaar maken. In dit geval zal een vordering van de FNV gevolgen hebben voor alle medewerkers in het bedrijf, waaronder ook de leden van de vakbond zelf. Doordat bepaalde werknemers die lid zijn of waren van FNV bezwaar hebben wordt de bond ook op dit punt niet ontvankelijk verklaard.