OR zorginstelling klaagt succesvol over RvT

Het is de ondernemingsraad van een zorginstelling die klaagt bij de Governancecommissie Gezondheidszorg over het optreden van de Raad van Toezicht (RvT). Die hebben bijna een ton voor zichzelf gedeclareerd toen de RvT extra werkzaamheden heeft uitgevoerd in een crisissituatie rond de bestuurder van de instelling. Uiteindelijk heeft de rechter – op verzoek van de instelling – besloten dat deze bedragen terugbetaald moeten worden.
 
De Governancecommissie Gezondheidszorg heeft in 2012 bepaald dat de RvT de Zorgbrede Governance Code 2010 is geschonden. Die code bepaald dat een lid van de RvT niet tegelijkertijd de functie van lid van de Raad van bestuur kan vervullen. En ook dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen een RvT-lid en de zorgorganisatie moet worden vermeden.
De organisatie stapt in 2014 uiteindelijk naar de rechter om te declaraties terug te vorderen. De belangrijkste redenen: er is in strijd gehandeld met de Zorgbrede Gocvernance Code, er is in strijd gehandeld met de statuten van de stichting en veel van de gedeclareerde taken behoren al standaard tot het takenpakket van de RvT en daarvoor werd al een vergoeding ontvangen.
De rechtbank oordeelt dat de RvT onrechtmatig heeft gehandeld door niet een tijdelijke bestuurder van buiten de organisatie te benoemen, maar deze bestuurstaken zelf uit te oefenen. Ze moeten een aanzienlijk deel van hun vergoedingen terugbetalen.
 
Deze OR heeft zich – met succes – actief bemoeid met de corporate governance. De ondernemingsraad heeft ondermeer als taak om toe te zien op een juiste gang van zaken op dat gebied. In veel gevallen is er invloed op de samenstelling van een RvT mogelijk door het recht van voordracht voor een lid van de RvT.
 
Zelf de Zorgbrede  Governancecode 2010 lezen? Klik hier
Zelf de uitspraak van de Rechtbank lezen? Klik hier