Online platform voor OR en toezichthouders

In veel gevallen heeft een ondernemingsraad twee keer per jaar te maken met de toezichthouders van de organisatie. En in veel gevallen is dat de Raad van Commissarissen (RvC) of de Raad van Toezicht (RvT). Er is onlangs een online platform gestart dat zich richt op de relatie tussen OR en toezichthouder. Meer invloed en rendement uit die relatie halen is een belangrijk doel van het platform.
 
De nieuwe website over toezichthouders en medezeggenschap is een initiatief van het Nationaal Register en de stichting à Propos. Via de website moet informatie te vinden zijn over publicaties, thema’s, bijeenkomsten over de relatie tussen RvC’s, RvT’s en medezeggenschap. 
 
Good Governance-codes
RvT’s en RvC’s zijn in toenemende mate gebonden aan gedragscodes die van toepassing zijn op hun toezichthoudende taak. In veel gevallen heeft de ondernemingsraad het recht van voordracht voor de benoeming van één of meerdere leden van het toezichthoudend orgaan. Op die manier heeft de OR óók invloed op de toezichthouder. In veel gevallen is die bevoegdheid in de CAO vastgelegd.
 
  • Zelf de website over medezeggenschap en toezicht bekijken? Klik hier
  • Meer informatie over OR en toezichthouder? Klik hier