LOOT gaat door in LOMOZ

LOOT, het landelijke overleg van ondernemingsraden in de VVT-sector gaat op 1 januari 2015 over in het LOMOZ-platform. In dat platform zijn straks zo’n 120 ondernemingsraden uit de zorgsector actief. Het platform biedt uitwisseling/informatie aan de aangesloten ondernemingsraden en heeft daarnaast ook invloed op beleidsmakers, landelijke politiek e.d.
 
Door de ontwikkelingen in de zorg ontstaan tussen de zorgsectoren allerlei samenwerkingsverbanden. In dat geval is het slimmer om rechtstreeks met elkaar te communiceren en samen te werken dan in aparte platforms. Een praktische overweging was ook dat LOOT moeite had om de bestuurstaken bemenst te krijgen. 
Het platform biedt een uitstekende gelegenheid aan ondernemingsraden in de zorg om te leren van elkaar. Hoe doen jullie het met de WKR? Hoe hebben jullie de bezuinigingen opgepakt? Hoe is het sociaal plan tot stand gekomen? Op al deze vragen biedt het platform mogelijkheden om aan en van elkaar te leren.
 
Meer informatie over LOMOZ? Klik hier