Instemmingsrecht ook voor wettelijk verplichte cursus

Een werkgever neemt een besluit over het laten volgen van een wettelijk verplichte cursus voor een grote groep van het personeel. Is zo’n besluit instemmingsplichtig?
 
Dat de wetgever deze verplichting aan de werkgever oplegt maakt nog niet dat daarover geen bemoeienis van de OR noodzakelijk is. Het is vooral de wijze waarop in zo’n geval invulling wordt gegeven aan deze wettelijke verplichting die maakt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op dat besluit. Voor welk instituut wordt gekozen? Wat wordt er afgesproken over reistijd, reiskosten, studietijd, studiekosten, examengeld? En wat gebeurt er als een medewerker onverhoopt zijn cursus niet met succes afsluit? Dat zijn allemaal onderdelen van het besluit over zo’n een wettelijk verplichte cursus en die zouden in een instemmingsverzoek (artikel 27, 1e lid, onderdeel f) aan de orde moeten komen.
Een opgelegde wettelijke verplichting of verandering in wetgeving geldt niet als excuus voor de bestuurder om vervolgens de Wet op de ondernemingsraden niet na te leven.

1 reactie

  1. 1priscilla op 22 juni 2022 om 16:08

    2happening