In 2015 direct recht op ouderschapsverlof

‘Eerst maar eens een jaar in dienst, dan pas mag je ouderschapsverlof aanvragen’. Met ingang van 1 januari 2015 is dit niet meer van toepassing, omdat een werknemer direct na indiensttreding het recht krijgt om ouderschapsverlof op te nemen.
 
Als een werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever kan dus direct ouderschapsverlof worden aangevraagd, maar  hij/zij kan ook het resterende deel van het ouderschapsverlof van de oude werkgever meenemen naar zijn nieuw werkgever en dit direct opnemen.
Bij een eventuele overstap moet de oude werkgever een verklaring afgeven waarin is vastgelegd op hoeveel ouderschapsverlofuren de werknemer nog recht had. Wat blijft is de mogelijkheid dat de nieuwe werkgever zo’n verzoek kan weigeren als hij daar zwaarwegende bedrijfsbelangen voor kan aandragen.
 
Meer informatie over het ouderschapsverlof? Klik hier