Wegwijzer om werkdruk aan te pakken

Werkdruk blijkt nog steeds een belangrijke bron van verzuim te zijn. Door TNO is een interactieve ‘Werkdruk Wegwijzer’ ontwikkeld die werkgever en OR kan helpen om de juiste maatregelen te treffen om werkdruk te verlagen.
 
Met behulp van een vijfstappenaanpak kunnen werkgever en OR gezamenlijk de juiste aanpak van werkdrukproblemen uitwerken.
Ook de OR kan er zelf mee aan de slag, bijvoorbeeld door ween presentatie van de belangrijkste knelpunten voor te bereiden waarmee u de bestuurder ‘om’ kunt krijgen om maatregelen te gaan treffen. Ook het daarop volgende plan van aanpak is ermee te ontwikkelen.
 
Zelf de interactieve werkdrukwijzer downloaden? Klik hier