Nieuwe ontslagregels voor zorgsector ingevoerd

Op 11 november 2014 zijn aangepaste ontslagregels voor de zorgsector ingevoerd. De nieuwe regels zijn van toepassing op de thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, verpleeg- of verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. De toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt door de nieuwe regels gewijzigd.
 
Voor de wat grotere zorginstellingen kunnen de huidige afspiegelingsregels leiden tot onredelijk ontslag, omdat afgespiegeld moet worden binnen uitwisselbare functies van werknemers uit verschillende gemeenten. Zo kan een medewerker in de ene gemeente ontslagen worden omdat in een andere gemeente de thuiszorg aan een andere instelling is gegund.
De wijziging in de ontslagregels zorgen ervoor dat er in de zorg nier binnen de bedrijfsvestiging maar binnen de gemeente afgespiegeld moeten gaan worden waar de werkzaamheden komen te vervallen.
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, zoals bij een werkgever die meerdere bedrijfsvestigingen heeft in dezelfde gemeente. In een dergelijke situatie wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast op de werknemers die bij de afzonderlijke bedrijfsvestigingen werken.
Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor ontslagen in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. 
Als werkzaamheden regionaal georganiseerd zijn en het werk zich uitstrekt over verschillende gemeenten, dan kan het onwenselijk zijn om het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen maar daarvoor uit te gaan van de bedrijfsvestiging.
 
Zelf de bekendmaking en toelichting in de Staatscourant lezen? Klik hier