Nieuw pensioenstelsel nauwelijks bekend bij werknemers

De wijzigingen in het pensioenstelsel die op 1 januari 20165 van kracht worden blijken nauwelijks bekend te zijn bij het personeel. Maar liefst 86 procent van de oudere werknemers kent de gevolgen voor hun ‘portemonnee van later’ niet. Voor de ondernemingsraad een mogelijke aanleiding om met de bestuurder te overleggen over voorlichting aan het personeel over de pensioenwijzigingen.
 
Uit onderzoek door een pensioenverzekeraar blijkt dat werknemers hun pensioenuitkering tamelijk rooskleurig inschatten. Zo’n 72% van de 51 tot 65-jarigen verwacht vrijwel volledig of zelfs volledig rond te kunnen komen na het pensioen. 
Door de wijzigingen in het pensioenstelsel wordt er minder pensioen opgebouwd. Weliswaar over een langere periode, omdat er langer doorgewerkt gaat worden. Door de lagere pensioenafdracht zal het netto salaris stijgen.
 
Personeel informeren
De ondernemingsraad kan met de bestuurder overleggen om het personeel afdoende te informeren over de wijzigingen in het pensioenstelsel. Dat is zeker aan de orde als de OR zelf heeft ingestemd met wijzigingen die op 1-1-2015 ingaan. In dat geval heeft de ondernemingsraad ook een eigen verantwoordelijkheid om toe te lichten waarom de raad akkoord is gegaan met de pensioenvoorstellen van de directie.
Ook voor medewerkers met CAO-bepaalde pensioenvoorzieningen blijft het van belang om inzicht te hebben in hun financiële situatie na hun pensioen. Doorgaans volstaat algemene informatie vanuit het pensioenfonds niet en willen mensen weten hoe het voor henzelf uitpakt. Werkgever en pensioenfonds kunnen daar samen werk van maken. De OR kan daartoe het initiatief nemen.