Half miljoen werknemers worden gepest

Niet alleen op basisscholen en voorgezet onderwijs wordt gepest, maar ook in bedrijven en organisaties. Maar liefst meer dan een half miljoen werknemers worden door collega’s of leidinggevenden gepest. Voor het ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid (SZW) alle reden om daar actief wat aan te doen. Dat voorbeeld zou de ondernemingsraad kunnen volgen.
 
Minister Asscher van SZW wil dat werkgevers optreden tegen pestgedrag van werknemers. Ook zal Inspectie SZW optreden als werkgevers op dat gebied nalatig zijn. Werkgevers worden aangesproken op de wettelijke verplichting om de psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk te beperken. Het pesten grijpt vaak diep in bij medewerkers en verhoogd de hoeveelheid stress die ervaren wordt.
 
Rol van de ondernemingsraad
  • Luister naar de signalen van de achterban en vraag eens door naar het voorkomen van pesten op de werkvloer. Moedig medewerkers aan om werk te maken van een klacht; alleen op die manier zal het pesten op termijn stoppen.
  • Overleg met de bestuurder over het voorkomen van pestgedrag op de werkvloer. Preventie van dergelijk gedrag is – als aanpak bij de bron – natuurlijk het meest effectief. De bestuurder kan in de nieuwsbrief van bedrijf of organisatie onomwonden duidelijk maken dat pesten niet wordt getolereerd en er sancties zullen volgen bij geconstateerd pestgedrag. Die sancties zijn overigens onderdeel van een beoordelingsregeling, zodat besluiten daarover alleen met instemming van de OR genomen kunnen worden.
  • Neem het pesten op als onderwerp in het medewerkers(tevredenheids)onderzoek dat in veel organisaties op regelmatige basis wordt gehouden. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het organiseren van zo’n onderzoek en kan er op die manier op toezien dat ook naar het pesten vragen worden gesteld. Vanzelfsprekend zal er voldoende waarborg moeten zijn voor anonieme beantwoording van de onderzoeksvragen.
  • En als het pesten maar niet wil stoppen, dan is een vertrouwenspersoon en een zorgvuldige klachtenprocedure het laatste redmiddel. Ook hier heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op het instellen en wijzigen van een regeling op dat gebied.