Doorwerken voor AOW’ers wordt makkelijker

Het moet – voor werknemer én werkgever – makkelijker worden om na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd door te blijven werken. Er zijn werknemers die dat graag willen maar nu te maken hebben met regels die dat tegenwerken. 
 
AOW’ers krijgen het recht op minimumloon en wordt bij ziekte de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verkort van twee jaar naar zes weken. Er bestaat ook geen verplichting om
Ook hoeft de werkgever niet in te gaan op het verzoek van een AOW’er om zijn werkuren uit te breiden. De maatregelen zorgen ervoor dat de werkgever minder financiële risico’s loopt bij het aan het werk houden van zijn gepensioneerd personeel.
 
Wel als eerste ontslagen
In het geval een werkgever gedwongen wordt om personeel te ontslaan, dan worden de AOW’ers in dienst als eerste afgespiegeld. Die maatregel is sinds 1-4-2014 van kracht en blijft gehandhaafd. Achterliggende gedachte is dat deze medewerkers kunnen terugvallen op hun AOW- en pensioenuitkering.
 
Wet werk en zekerheid
De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor deze groep medewerkers. 
Zo kan – op basis van deze wet – in de CAO worden afgesproken dat een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten kan krijgen of een tijdelijke contractperiode kan hebben van maximaal 48 maanden. Hierbij kan voor tijdsduur en aantal contracten worden afgesproken dat alleen de tijdelijke contracten meetellen die de werknemer heeft gekregen ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Als een een AOW-gerechtigde werknemer na 1-7-2015 wordt ontslagen dan is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.  
 
Het Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is bij de Tweede Kamer ingediend. De maatregelen moeten op 1 januari 2016 ingaan. De maatregelen voor de verkorte loondoorbetaling en het opzegverbod gaan per 1 juli 2016 in, zo is de planning.