WOR-wijziging in 2015 voor instemmingsrecht pensioen

Als het aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt, dan wordt in 2015 een wetsvoorstel ingediend om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Zo wil ze dat het instemmingsrecht  over pensioenen duidelijker én eenvoudiger wordt.
 
Instemmingsrecht bij pensioen ongeacht de uitvoerder
Nu nog is het instemmingsrecht van de OR afhankelijk van het type pensioenuitvoerder. De staatssecretaris wil dat dit verschil niet langer van toepassing is en daardoor het instemmingsrecht van de OR van toepassing wordt op het instellen, intrekken en wijzigen van pensioenregelingen ongeacht het type pensioenuitvoerder.
Het betekent voor de WOR een aanpassing in artikel 27, 1e lid, onderdeel a en het schrappen van het 7e lid uit hetzelfde artikel. Ook moet de OR geïnformeerd worden over wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. Zo’n uitvoeringsovereenkomst wordt tussen ondernemer en pensioenuitvoerder afgesproken.
De wijziging van de WOR sluit ook aan bij de andere wijzigingen in het pensioenregels die op 1-1-2015 van kracht worden. Lees meer hierover in ‘Pensioenregelingen op de schop‘.
Al in een eerder stadium heeft de SER over het aanpassen van het instemmingsrecht voor de OR geadviseerd.
 
Invloed op de beloningen van bestuurders
In het voorstel worden ook bevoegdheden opgenomen over de beloningen van bestuurders van grote organisaties. Er bestaat al een plicht om de OR te informeren over de topinkomens voor bestuurders van (semi)publieke gefinancierde instellingen (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).  
 
SER-advies over het instemmingsrecht van de OR over pensioenen lezen? Klik hier