Werkkostenregeling op de agenda van de overlegvergadering

Over twee maanden is de Werkkostenregeling (WKR) in elke organisatie van toepassing. Dat levert de nodige onduidelijkheden op, want wat valt er wel en wat valt er niet onder deze regeling? Mag een iPad belastingvrij nu wel of niet verstekt worden? En hoe komt het met het fietsenplan?
 
Zo langzamerhand wordt er steeds meer duidelijk over de invulling van de WKR. Zo heeft Staatssecretaris Wiebes in de Tweede Kamer toegelicht dat de vergoeding voor een internetaansluiting thuis onbelast kan worden vergoed als die voorziening voor de functie van de werknemer noodzakelijk is. Er moet in zo’n geval voldaan worden aan het noodzakelijkheidscriterium. Dat criterium is ook van toepassing op het verstrekken van gereedschappen, laptops, iPads e.d. aan het personeel.
 
iPads voor en na 2015
Onlangs deed een kantonrechter een uitspraak in een zaak over het in 2010 verstrekken van iPads aan het personeel. Hij vond dat deze apparaten een communicatiemiddel waren en geen computer. Met die uitspraak in de hand zou een werkgever tot aan 2015  iPads aan zijn personeel kunnen verstrekken als die noodzakelijk zijn voor de functie van de medewerker. Echter: de Belastingdienst is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter, zodat er nog geen echte duidelijkheid is voor iPads die voor 1-1-2015 aan het personeel zijn verstrekt.
Met de ingang van de WKR is het mogelijk om iPads belastingvrij te verstrekken (nihilwaardering) als aangetoond kan worden dat de werknemer deze voor zijn functie nodig heeft.
 
Vrijwilligers
Er zijn nogal wat organisaties (denk aan de zorg) waarin een groot aantal vrijwilligers actief zijn. Als voor deze vrijwilligers binnen het kader van de vrijwilligersregeling wordt gebleven ((€ 150 per maand / € 1.500 per jaar), dan heeft dit geen invloed op de belastingvrije ruimte voor het personeel in loondienst. Een kerstpakket kan onderdeel uitmaken van de vrijwilligersregeling.
 
WKR op de agenda voor overleg met de bestuurder
Formeel gesproken heeft de ondernemingsraad nauwelijks bevoegdheden ij de invoering van de WKR. Dat hoeft niet te betekenen dat de OR geen invloed kan uitoefenen op de besluiten van de bestuurder op dat gebied. 
Agenderen voor overleg dus, zodat er duidelijke afspraken worden gemaakt wat wel en wat niet van de huidige vergoedingen, beschikbaarstelling en vestrekkingen aan het personeel in de forfaitaire ruimte van 1,2 procent wordt meegenomen. 
 
Vergoedingen die vallen binnen het 1,2% forfaitaire ruimte
Dit zijn vergoedingen, verstrekkingen en uitkeringen die passen binnen 1,2% van de brutoloonsom.
Aan- en verkoopkosten van woningen bij verhuizingen
 • Apparatuur, gereedschap en instrumenten voor gebruik thuis (bijvoorbeeld computers)
 • Bedrijfsfitness elders tegen factuurwaarde
 • Bedrijfsfitness op de werkplek lage factuurwaarde € 200 per jaar
 • Contributie personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke
 • Contributie vakbond
 • Geldboetes die niet worden verhaald op werknemers (niet bij auto van de zaak)
 • Geschenk in natura, onder andere kerstpakket
 • Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders
 • Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen
 • Maaltijden in kantines (niet bij overwerk e.d.)
 • Vergoedingen in verband met onregelmatige diensten
 • Parkeer-, veer- en tolgelden
 • Reiskostenvergoeding van meer dan € 0,19 per km
 • Personeelsfeesten en -reizen (niet zakelijk)
 • Rentevoordeel op personeelsleningen (geen hypothecaire lening)
 • Persoonlijke verzorging
 • Fietsregeling
 • Representatiekosten, relatiegeschenken
 • Schade wegens diefstal tijdens de werkzaamheden
 • Schade als gevolg van natuurrampen
 • (Werk)kleding en uniformen die mee naar huis gaan en ook privé worden gedragen
 • Vakbladen thuis
 • Werkruimte thuis en inrichting werkruimte

 

Advocatenkantoor de Voort heeft een handzaam boekje voor ondernemingsraden uitgebracht met tekst en uitleg over de WKR. Klik hier om het boekje te downloaden.