Tweede Kamer positief voor recht op thuiswerken

Als je dagelijks in de productie aan de lopende band staat, dan is het wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen niet erg interessant. Het wetsvoorstel van CDA en GroenLinks om het recht op flexibel werken en thuiswerken in een wet te regelen is door de Tweede kamer aangenomen. Dat betekent dat een grote groep medewerkers zelf keuzes kan maken in het al dan niet thuiswerken. 
 
Als een medewerker zo’n verzoek doet, dan kan de werkgever dit alleen weigeren als hij daarvoor zwaarwichtige argumenten heeft. De achterliggende gedachte van de initiatiefnemers is een betere combinatie van werk- en zorgtaken mogelijk te maken.
De initiatiefwet geeft werknemers die minstens 26 weken in dienst zijn het recht om een verzoek voor thuiswerk of flexibele werktijden bij de werkgever in te dienen. Zo’n verzoek kan 1x per jaar worden ingediend. Bedrijven met minder dan 10 medewerkers worden uitgezonderd van deze regels. Voor hen geldt ook de Wet aanpassing arbeidsduur niet.