PVT dwingt instellen OR af

Het is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) gelukt om de instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad voor een aantal dochtervennootschappen van een onderneming voor elkaar te krijgen. Daarvoor was wel een uitspraak van de kantonrechter nodig. 
 
Binnen verschillende BV’s waren PVT’s actief. In elk van deze BV’s waren in de regel minder dan 50 medewerkers werkzaam. Een van de PVT’s heeft de onderneming verzocht om een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) in te stellen voor de dochter BV’s van de onderneming. En zelfs met een advies van de Bedrijfscommissie om een GOR in te stellen weigert de ondernemer dat te doen.
De PVT stapt naar de kantonrechter en wil een uitspraak waarin de ondernemer verplicht wordt een GOR in te stellen, omdat er daardoor sprake is van een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 
 
De kantonrechter vindt – evenals de PVT – dat de verschillende BV’s gezien moeten worden als in een groep verbonden ondernemingen. En voor zo’n groep dient – als er gezamenlijk meer dan 50 medewerkers werkzaam zijn – een gemeenschappelijke ondernemingsraad te worden ingesteld (WOR, artikel 3, 2e lid).
Het standpunt van de kantonrechter wordt onderbouwd door het feit dat de BV’s zich als één onderneming naar buiten presenteren, met een gezamenlijke missie en eenzelfde doelgroep. En tussen teams van twee BV’s vindt gezamenlijk teamoverleg plaats. Er wordt ook financieel samenwerkt en gefactureerd.
De kantonrechter ziet de instelling van een gemeenschappelijke OR dan ook als bevorderlijk voor een goede toepassing van de WOR. Op die manier wordt medezeggenschap mogelijk voor werknemers binnen een samenhangend verband van ondernemingen, die daarvan anders op grond van het getalscriterium van artikel 2 WOR verstoken zouden zijn. De kantonrechter houdt ook nog rekening met de achterbanenquête die de PVT onder de medewerkers heeft gehouden voor het instellen van een GOR: 29 voor, 12 tegen en 1 neutraal. De kantonrechter ziet het feit dat er verschillende CAO’s van toepassing zijn binnen de BV’s niet als belemmering om een GOR in te stellen.
De werkgever wordt verplicht om een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen. In de uitspraak van de kantonrechter worden al direct termijnen genoemd waarbinnen de ondernemer een voorlopig OR-reglement moet opstellen en verkiezingen moet organiseren. 
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier

11 reacties

 1. 3toshiba op 20 juni 2022 om 18:39

  3unfeeling 2. 2ethernet op 4 juli 2022 om 20:15

  2respected 3. uk dissertation writing help quotes op 5 juli 2022 om 14:29

  electronic engineering dissertation ideas https://professionaldissertationwriting.org/ 4. dissertation printing op 5 juli 2022 om 18:05

  dissertation acknowledgements https://helpwithdissertationwritinglondon.com/ 5. dissertation paper writing service op 5 juli 2022 om 21:07


 6. dissertation help for phd candidates op 6 juli 2022 om 03:26

  dissertation proposal example https://accountingdissertationhelp.com/ 7. writing a master's dissertation op 6 juli 2022 om 04:43


 8. mba dissertation writing services op 6 juli 2022 om 06:47

  dissertation help glasgow https://writing-a-dissertation.net/