35 miljoen voor invoering Participatiewet

Elk Werkbedrijf krijgt 1 miljoen Euro van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een soepele invoering van de Participatiewet mogelijk te maken. 
 
In deze regionale Werkbedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, vakorganisaties en onderwijsinstellingen. De subsidie wordt ingezet voor het opzetten van de Werkbedrijven. De Werkbedrijven hebben een belangrijke rol bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2026 moeten er door werkgevers en overheid 125.000 banen gecreëerd worden. De Participatiewet vervangt een drietal bestaande regelingen (Wajong, Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorzieningen). (Lees: wie vallen er onder de Participatiewet?)  
 
De ondernemingsraad heeft werk te doen
De ondernemingsraad heeft een wettelijke taak om de arbeidsdeelname van mensen met een (arbeids)handicap te bevorderen. De eerste stap is om die taak onder de aandacht van de bestuurder te brengen. Agendeer de invoering van deze wet (1-1-2015) voor het overleg met de bestuurder en bespreek wat de organisatie kan doen om deze groep mensen aan passend werk te helpen.