Treuzelen met de werkkostenregeling

Veel werkgevers hebben gewacht met hun voorbereidingen op de invoering van de Werkkostenregeling (WKR). Een onderzoek onder 700 HR-professionals laat zien dat tweederde van de ondernemingen de overstap nog niet gemaakt heeft. Voor de ondernemingsraad is het zaak de invoering rap op de overlegagenda met de bestuurder te zetten.
 
Nu het sinds Prinsjesdag duidelijk is dat de WKR vanaf 1-1-2015 ingevoerd moet worden zal er nu toch echt werk gemaakt moeten worden van het toepassen van de WKR in de eigen onderneming.
De invoering heeft gevolgen voor het personeel, omdat de werkgever maar tot 1,2 procent van de brutoloonsom belastingvrij aan zijn personeel mag verstrekken. Daaronder vallen zaken als het kerstpakket, het bedrijfsfeest of -uitje of de bedrijfsfitness. Ook het fietsenplan valt daaronder. 
Doorgaans heeft de OR geen formele bevoegdheden op de invoering van de WKR, maar dat betekent niet dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op de te maken keuzes. 
Zo is het best mogelijk om een bestaand fietsenplan te continueren, maar dat zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat sommige medewerkers wel en sommige niet in aanmerking komen omdat het budget te beperkt is. Van een eerlijke verdeling van de beperkte middelen is dan geen sprake meer. Het is dus zaak om daarover met bestuurder én achterban overleg te hebben.
 
De verlaging van het de belastingvrije som heeft regelrecht te maken met de laatste wijzigingen in de voorwaarden van de WKR. Een werkgever mag nu een – tegen een nihilwaardering – iPad, tablet of laptop aan zijn personeel verstrekken als die voor het werk gebruikt moet worden. Voorheen moesten die apparaten voor 90% of meer zakelijk gebruikt worden. Die verplichting is vervallen.
Een app met de roosters of kalender met bedrijfsafspraken (werkoverleg, bedrijfssluitingen e.d.) zou al genoeg moeten zijn om aan te tonen dat een werknemer zijn iPad voor zijn werk nodig heeft. 
Door deze maatregel loopt de Belastingdienst de nodige inkomsten mis en dat is opgevangen door de forfaitaire ruimte te verlagen naar 1,2 procent.
 
iPad is geen computer
De werkgever hoeft niet te wachten tot 1 januari met het verstrekken van de iPads. Onlangs heeft het Gerechtshof in Amsterdam al duidelijk gemaakt dat een iPad geen computer is maar een communicatiemiddel, bijvoorbeeld via een programma als Skype. De ondernemer had in 2010 al aan al zijn personeelsleden (664 medewerkers in vaste dienst) een iPad met SIM-kaart en abonnement verstrekt en moest daarover belasting afdragen. Dat is nu door het Gerechtshof teruggedraaid.
 
Zelf de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam lezen? Klik hier