Tips van de SER voor de OR

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft op zijn website informatie gezet voor ondernemingsraden én bestuurders. Er worden heldere antwoorden gegeven op praktische vragen als ‘hoe vind ik kandidaten voor de OR?’ of ‘hoe houden we contact met de achterban?’. De informatie kan worden aangevuld met eigen voorbeelden van de OR.
 
Met behulp van een aantal MindMaps met vragen over achterban, OR-kandidaatstelling of het profileren van de OR kan worden door geklikt naar de antwoorden, voorbeelden en tips en verdere bronnen en literatuur. Er is ook een contactformulier beschikbaar voor het aanleveren van eigen voorbeeld die de tips kunnen illustreren.
 
  • De tips van de SER bekijken? Klik hier
  • Zelf een voorbeeld aanleveren? Klik hier