OR-lid laat zich niet zomaar ontslaan

Als een werkgever een OR-lid wegens bedrijfseconomische redenen wil ontslaan dient hij een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Het OR-lid vindt echter dat ze wordt ontslagen omdat ze een (te) kritisch OR-lid is geweest. Wie krijgt zijn zin bij de kantonrechter?
 
De werkgever vraagt voor 19 werknemers ontslag aan bij het UWV. Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg is deze maatregel noodzakelijk. De ondernemingsraad is dat met de ondernemer eens en heeft positief geadviseerd over dit besluit. Voor een OR-lid kan niet worden volstaan met het opzeggen van de arbeidsrelatie via het UWV, maar moet ontbinding worden gevraagd via de kantonrechter. Het OR-lid stelt daar dat haar ontslag te maken heeft met haar kritische opstelling ten aanzien van de reorganisatie en de bestuurder had zijn irritatie daarover ook duidelijk tijdens de overlegvergaderingen laten blijken. 
 
De kantonrechter concludeert echter dat haar ontslag niet samenhangt met haar OR-lidmaatschap. De irritaties van de bestuurder golden de opstelling van de OR in zijn geheel, de kritische mails waren ook namens de gehele OR verstuurd. De kantonrechter doet geen uitspraak over de noodzaak tot het te nemen reorganisatiebesluit; dat oordeel is voor het UWV. 
Het betreffende OR-lid krijgt geen ontslagvergoeding mee – daarvoor is aantoonbaar geen geld beschikbaar- maar krijgt wel een half jaar lang voorrang bij eventuele interne vacatures.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier