Minister niet akkoord met bevoordelen van vakbondsleden

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal cao’s die regelingen bevatten die vakbondsleden bevoordelen niet algemeen verbindend verklaren (AVV). Daardoor zal de betreffende cao niet voor de gehele bedrijfstak van toepassing zijn, maar alleen voor de werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisatie waarmee de cao is afgesproken.
 
De minister heeft dit standpunt laten weten op vragen van Kamerleden over het toekennen van een hogere ontslagvergoeding aan vakbondsleden.
De minister is niet verplicht om afgesproken cao’s algemeen verbindend te verklaren en maakt dus een voorbehoud als in de cao vakbondsleden worden bevoordeeld. De minster wil overigens ook dat er meer draagvlak ontstaat voor de cao-afspraken. De bonden kampen met een teruglopend ledenaantal en de minister wil dat ook niet-vakbondsleden bij het afsluiten van de cao worden betrokken. 
 
Zelf het overzicht van de algemeen verbindend verklaarde cao’s bekijken? Klik hier