Levenslooptegoed in 2015 met belastingvoordeel opnemen

De overheid tobt nog met de naweeën van wat eens een regeling was om te kunnen sparen voor het opnemen van verlof ten behoeve van de eigen levensloopontwikkeling. Werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer, kunnen hun levenslooptegoed in 2015 niet volledig belast opnemen. Voorwaarde is dat het volledige levenslooptegoed in één keer moet worden opgenomen.
 
Tegenwoordig mag het tegoed worden gebruikt om andere uitgaven dan verlof te financieren. Zo kan de hypotheek extra worden afgelost of een auto aangeschaft. Alleen werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000 of meer, mogen nog gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Werknemers met een lager tegoed waren in 2013 verplicht om dit tegoed af te kopen.
In 2013 werden alle deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minder dan € 3.000 hadden verplicht om dit tegoed af te kopen. 
Als een werknemer zijn tegoed in één keer opneemt hoeft over 20 procent van het tegoed geen belasting te worden betaald. De peildatum voor het tegoed is vastgesteld op 31 december 2013, zodat deelnemers aan de regeling niet snel extra kunnen inleggen om het vervolgens met belastingvoordeel op te nemen.