UWV accepteert geen ontslag op voorhand

Als bij het UWV een verzoek tot collectief ontslag wordt ingediend door een zorginstelling die alvast een ontslagvergunning aanvraagt voor het geval er geen financiering komt, dan wordt dat verzoek afgewezen. De werkgever geeft “een te onzekere verwachting voor de toekomst” als reden, het UWV vindt die onzekerheid geen reden om het ontslag goed te keuren.
 
Door de veranderingen in de zorg – overdracht naar gemeenten van jeugdzorg, langdurige (thuis)zorg en de voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking – verwachten veel organisaties personeel te moeten ontslaan. Dat komt vooral omdat er tegelijkertijd door de overheid ook fors bezuinigd wordt op deze voorzieningen. 
Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) heeft in een actieplan aangegeven dat er niet ontslagen mag worden zolang er nog wordt onderhandeld met gemeenten en verzekeraars. Het UWV heeft zich op dit plan beroepen in deze zaak. De werkgever was op dat moment nog met financiers in onderhandeling.
De zorginstelling is voornemens om begin 2015 een herhaald verzoek in te dienen bij het UWV, omdat verwacht wordt dat er aan de noodzaak daartoe niets zal veranderen.