Te weinig vrouwen in de top

Het zal niemand echt verbazen, maar ondernemingen blijken niet te voldoen aan het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen(RvC). Gemiddeld werken er 15% vrouwen in RvB’s en RvC’s van het bedrijfsleven. Er is maar één organisatie die het streefcijfer van 30 procent haalt voor zowel de RvB als de RvC. De ondernemingsraad heeft de wettelijke opdracht om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Werk aan de winkel!
 
De Nederlandse Female Board Index 2014 bevat cijfers over de vrouwen die in RvC en RvB werkzaam zijn. Zo blijkt maar 6 procent van de bestuurders vrouw te zijn en is 19,5 procent van de commissarissen een vrouw. Er is dus nog heel wat werk te verzetten om tot het wettelijke streefcijfer van 30 procent te komen voor beide getallen.
Haalt een organisatie dit streefcijfer niet, dan moet daarover in het jaarverslag verantwoording worden afgelegd. Daarin moet ook worden toegelicht hoe de organisatie zal proberen om dat streefgetal het komende jaar wel te halen. In 2016 eindigt het wettelijke streefcijfer.
 
De OR kan er wat aan doen
De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij het benoemen van een nieuwe bestuurder (artikel 30 van de WOR) en kan in zijn advies opnemen dat de nieuwe bestuurder een vrouw moet zijn. Ook heeft de OR  – in het geval van de structuurregeling – het recht van voordracht voor een nieuw lid van de raad van Commissarissen. Ook in dat geval kan de ondernemingsraad met de sexe van het nieuwe lid rekening houden.
 
Zelf de Nederlandse Female Board Index 2014 lezen? Klik hier