Medezeggenschap in governance code

Het lijkt de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER een goed idee om in de Corporate Governance Code ook de medezeggenschap op te nemen. Nu ontbreekt dat nog in deze wettelijke code voor beursgenoteerde bedrijven.
 
In de Corporate Governance Code is vastgelegd hoe het bestuur van vennootschappen moet worden georganiseerd en aan welke regels ze zich vervolgens moet houden. Het CBM wil dat in die regels ook ruimte wordt gemaakt voor de rol van de medezeggenschap. Ze gaan daarvoor een voorstel doen voor een aanpassing in de tekst en dat aanvullen met voorbeelden van geslaagde praktijksituaties.
 
Zelf de huidige Corporate Governance Code downloaden? Klik hier