Aan de slag met de Participatiewet

Nu de Participatiewet wordt ingevoerd is het zaak dat organisaties werk gaan maken van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Er moeten immers tot 2026 125.000 banen gecreëerd worden voor deze doelgroep. Het UWV kan de werkgever daarbij helpen. En de ondernemingsraad kan op zijn beurt daar de bestuurder op wijzen.
 
Het UWV kan een ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ afgeven. Ze doen onderzoek naar de bestaande functies en bekijken of er functies met eenvoudige taken van gemaakt kunnen worden. Dat zullen dan vaak functies zijn waarvoor geen specifieke vooropleiding nodig is en die vaak routinehandelingen vragen. Doorgaans zal er aan een drietal voorwaarden voldaan moeten worden om mensen uit die doelgroep in dienst te nemen. Het moeten eenvoudige werkzaamheden zijn, die in een gestructureerde werkomgeving moeten worden uitgevoerd en er voorzien is in een adequate begeleiding op de werkvloer.
 
Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten te bevorderen (WOR – artikel 28 – 3e lid). Met de Participatiewet in aantocht zou dat voor elke OR een stimulans moeten zijn om die wettelijke taak ter harte te nemen. Agenderen dus voor overleg met de bestuurder!
 
Meer informatie over de Participatiewet? Klik hier