Record in verzuim door stress

Volgens een onderzoek door een grote arbodienstverlener is er in het eerste half jaar van 2014 nog nooit zoveel verzuim door stress geconstateerd. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen van 1,1 miljoen werknemers in die periode had 10 procent te maken met stress. Dat is acht keer meer dan in 2009.
 
Het gemiddelde verzuim in de eerste helft van dit jaar lag op 3,8 procent en is gelijk aan een jaar eerder. De gemiddelde verzuimduur is wel toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Stressgerelateerd verzuim is daarbij het meest opvallend.
 
In lang niet alle gevallen zal stress rechtstreeks te maken hebben met het werk, maar kan dat ook ontstaan door ‘live-events’ als het overlijden van dierbaren, geboortes, verhuizing, verlies van werk door de partner, mantelzorgtaken e.d. in combinatie met een veeleisende baan. Het is vaak de combinatie van werk & privé die verantwoordelijk is voor de stress.
 
Daar waar het werk de stress veroorzaakt is er sprake van werkgerelateerd verzuim en kan de OR met de bestuurder overleggen over geschikte maatregelen om stress en verzuim te verminderen. Ook overleg met de bedrijfsarts, arbocoördinator en preventiemedewerker kan daar zinvol voor zijn.

1 reactie

  1. 1omelette op 22 juni 2022 om 15:32

    3viscera