Beroepsziekten herkennen

Het blijkt lastig te zijn om beroepsziekten te herkennen. En daardoor melden bedrijfsartsen ze nog te weinig aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het Centrum heeft een stappenplan voor hen gemaakt om deze ziekten te diagnosticeren. Het stappenplan kan ook de ondernemingsraad van pas komen om zelf eens vast te stellen of er in bedrijf of organisatie sprake van beroepsziekten zou kunnen zijn.
 
Vijf stappen
Stap 1: Vaststellen van gezondheidsschade.
Wat mankeert de werknemer precies? Dat kan variëren van lawaaidoofheid, klachten over het bewegingsapparaat tot problemen met longen of huidklachten. En voor de OR: komen klachten vaker voor bij (groepen van) medewerkers die vergelijkbaar werk doen?
 
Stap 2: Vaststellen relatie met werk. 
Bestaat er een relatie tussen wat de werknemer mankeert en het werk dat gedaan wordt. Als de klachten in vakantie en vrije tijd afnemen, dan is aannemelijk te maken dat de klachten door het werk worden veroorzaakt.
 
Stap 3: Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke blootstelling. 
Hoe vaak worden werknemers aan risico’s blootgesteld en in welke mate is dat het geval. Het maakt uit of medewerkers de hele dag in een stoffige omgeving werken of daar alleen mee te maken hebben als ze de afdeling bezoeken.
 
Stap 4: Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid. 
Zijn er factoren buiten het werk die de klachten van de werknemer(s) ook kunnen verklaren. Een ICT-er die in zijn vrije tijd ook veel met computers en beeldschermspellen bezig is kan ook daardoor klachten ontwikkelen.
 
Stap 5: Concluderen en rapporteren. 
Met de gegevens kan vervolgens een conclusie worden getrokken. Het kan van belang zijn om onderscheid te maken tussen een beroepsziekte en een reeds bestaande klacht die door het werk verergerd is. En… als er sprake is van beroepsziekte, dan moet dat gemeld worden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 
De OR en beroepsziekten
Ook ondernemingsraden onderkennen de beroepsziekten die in het bedrijf of organisatie voorkomen niet altijd goed. Het stappenplan kan de raad helpen daar wat meer zicht op te krijgen. Bespreek het ook eens met arbocoördinator, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. En als er sprake is van dergelijke gevallen: wat kan er gedaan worden om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen?
 
Meer lezen over het stappenplan? Klik hier