1 op de 15 werknemers krijgt ongeval op het werk

Maar liefst 1 op de 15 werknemers krijgt op het werk een ongeval met lichamelijk letsel of geestelijk trauma tot gevolg. In de horeca en de bouw komt de het meeste voor, maar ook bij jongeren en ploegendienstmedewerkers lopen extra risico op het krijgen van een arbeidsongeval. 
 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liepen in 2013 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Daarvan had 70 procent lichamelijk letsel, zoals botbreuk, een wond, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep geestelijk trauma op, zoals psychische schade door bedreiging, geweld of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de werknemers verzuimde door het arbeidsongeval één dag of langer van het werk.
 
Jongeren lopen meer risico
Hoewel jongeren vaker betrokken zijn bij een arbeidsongeval dan de oudere collega’s verzuimen ze minder. Ze zijn relatief gesproken vaak werkzaam in de horeca en in die bedrijfstak gebeuren dan ook relatief veel ongevallen. In 2013 heeft 8,2 procent van de werknemers tot 25 jaar daar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Maar slechts één op de drie verzuimde één of meer dagen van het werk.
 
Ploegendiensten zijn risicovol
Eén op de acht werknemers die met regelmaat in ploegendiensten werken was in 2013 betrokken bij een arbeidsongeval. En van de werknemers die regelmatig in het weekend werken, was dat bijna één op de tien. Er gebeuren ook relatief veel ongevallen bij werknemers die structureel overwerken. Ook hier is samenhang met de sector waarin gewerkt wordt. Zo komen in horeca en gezondheidszorg dit type diensten veel voor.
Communicatiemedewerkers, werknemers in het onderwijs en financiële dienstverleners lopen volgens de onderzoekers de minste kans op een arbeidsongeval.
 
Taak voor de ondernemingsraad
Zorg ervoor om door de ondernemer goed geïnformeerd te worden over de bedrijfsongevallen. Dat geldt ook voor de bijna ongevallen. Het is een belangrijke indicatie voor werkgerelateerd verzuim en dat is nu juist het verzuim waar de werkgever – in goed overleg met de arbodienst en OR – wat aan kan doen? 
Worden bedrijfsongevallen ook gemeld bij de Inspectie SZW? Dat is verplicht als er sprake is van het overlijden van een werknemer, er blijvend letsel is of opname in het ziekenhuis nodig was. Ook in geval van een dagopname is het melden verplicht.
Veel organisaties hebben een protocol om (bijna) bedrijfsongevallen te melden. Het invoeren, wijzigen of intrekken van zo’n regeling is instemmingsplichtig.
 
Meer lezen over het onderzoek? Klik hier