Transitievergoeding in de praktijk

Vanaf 1 juli 2015 is een werkgever verplicht tot het betalen van een transitievergoeding aan personeel dat twee jaar of langer in dienst is geweest. De berekening daarvan verloopt volgens vaste formules. Die zijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de medewerker. Maximaal kan 75.000 euro worden toegekend of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag. Maar de werkgever mag ook bepaalde kosten van die vergoeding aftrekken. Dat blijkt een ontwerpbesluit dat door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opgesteld.
 
In het ontwerpbesluit worden een aantal met name genoemde kosten genoemd die van de vergoeding afgetrokken mogen worden: 
 
Transitiekosten
Kosten die gemaakt worden om de werknemer zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen mogen worden afgetrokken. Dat zijn bijvoorbeeld scholingskosten, outplacementkosten of kosten voor een verlengde opzegtermijn.
 
Inzetbaarheidskosten. 
Alle kosten die de werkgever maakt om de medewerker breder inzetbaar te laten zijn op de arbeidsmarkt vallen eveneens onder de aftrekposten. Daaronder vallen niet de kosten die de werkgever maakt om de werknemer in de eigen onderneming inzetbaar te houden. Kosten voor cursussen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling of niet-werkgerelateerde (taal)cursussen vallen daar bijvoorbeeld onder. Deze kosten mogen uiterlijk vijf jaar vóór het einde van het dienstverband gemaakt zijn, tenzij de werkgever en de werknemer schriftelijk een andere periode overeenkomen.
 
Schriftelijke afspraak over verrekening kosten
De werkgever moet – voordat hij de kosten maakt – met de werknemer schriftelijk afspreken dat die kosten later met een eventuele transitievergoeding verrekend mogen worden. Als in een CAO afspraken zijn gemaakt over de verrekening van de kosten, dan vervalt het instemmingsvereiste van de individuele medewerker. Dat geldt ook als de OR daarover een regeling met de bestuurder heeft afgesproken. 
 
Zelf het ontwerp lezen? Klik hier

1 reactie

  1. 1response op 18 juni 2022 om 17:33

    3conscripts