OR houdt zich niet aan eigen reglement

Als de ondernemingsraad van een Openbaarvervoerbedrijf OR-verkiezingen organiseert gaat er van alles mis. Eén van de vakbonden stapt naar de kantonrechter, omdat de OR niet bereid bleek om die misstanden aan te pakken. En de vakbond kreeg gelijk: de verkiezingen moeten over.
 
De vakbond had voor de OR-verkiezingen kandidaten gesteld, maar er werd er niet één gekozen. In de oude OR had de bond 3 van de 17 zetels bemand. De bond constateerde maar liefst zes schendingen van het OR-reglement en tekende bezwaar aan bij de organiserende ondernemingsraad. Zo wilde de bond dat de verkiezingen overnieuw werden gedaan. De OR deed daar niets mee, zodat de bond naar de kantonrechter is gestapt.
 
Oordeel kantonrechter
De kantonrechter constateerde dat ten onrechte uitzendkrachten die ten minste 30 maanden werkzaam waren geen gelegenheid hebben gehad om hun stem uit te brengen. Dat had de OR wel moeten doen.
Daarnaast hebben zo’n 60 medewerkers te laat – de verkiezingen waren al begonnen – hun stemcode ontvangen. Ook zijn medewerkers ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld om per volmacht te (laten) stemmen. Er zijn medewerkers die een nieuwe stemcode hebben aangevraagd (en gekregen), zonder dat kon worden vastgesteld of de eerder verstrekte stemcode is gebruikt. Op die manier zou het mogelijk zijn geweest om meerdere stemmen uit te brengen. Ook kon er niet blanco gestemd worden, hetgeen volgens het OR-reglement wel tot de mogelijkheid had moeten behoren
De kantonrechter oordeelt dat er is sprake van substantiële schendingen van het OR- reglement en de WOR, die gevolgen kunnen hebben voor een legitieme vertegenwoordiging van het personeel in de OR. Ook vindt de rechter dat de vakbond belanghebbende is in haar vorderingen, omdat een kleine verschuiving in de uitslag tot een andere samenstelling van de OR had geleid.
De bond wilde ook nog dat de oude raad opnieuw geïnstalleerd zou worden gedurende de periode waarin opnieuw verkiezingen zouden worden gehouden. Daar ging de kantonrechter niet in mee, maar veroordeelde de net verkozen OR tot het opnieuw organiseren van nieuwe verkiezingen.
 
Moraal van het verhaal: een verstandige OR houdt zich aan het eigen OR-reglement en neemt eventuele bezwaren serieus. 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier