Mentale gezondheid bevorderen is te duur

Van elke tien werkgevers vinden er acht dat de mentale gezondheid van hun personeel een belangrijke indicator is voor het succes van bedrijf of organisatie. Maar investeren in die mentale gezondheid is een geheel andere zaak, want maar vier op de tien werkgevers doen dat. De belangrijkste reden: het is te duur.
 
De enquête is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren in Nederland. De sectoren die het hoogst scoren zijn onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg. En als er maatregelen getroffen worden, dan zijn die divers. Variërend van persoonlijke ontwikkelplannen tot coaching en van health-checks tot stressreductieprogramma’s, yoga of aandacht voor balans tussen werk en privé. 
Grotere bedrijven bieden meer maatregelen aan dan de kleinere bedrijven. 
 
Op de agenda van de ondernemingsraad
Het investeren in de fysieke en mentale gezondheid van personeel zou een speerpunt van de ondernemingsraad kunnen zijn. Van gerichte maatregelen op dat gebied mag verwacht worden dat personeel duurzamer inzetbaar blijft, minder vaak ziek is en zich blijft ontwikkelen. Een goed werkgever zou daar oog en oor voor moeten hebben en bereid moeten zijn om daarin te investeren.
 
Zelf het onderzoeksrapport dowenloaden? Klik hier

1 reactie

  1. 1presage op 21 juni 2022 om 15:36

    1beautify