Financiële steun voor duurzame inzetbaarheid

Met het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd neemt de noodzaak om personeel tot aan het pensioen duurzaam inzetbaar te houden alleen maar groter. Een sociaal fonds van 22 miljoen Euro kan daar een financiële bijdrage aan leveren. 
 
Werkgevers kunnen vanaf oktober 2014 aanvragen doen bij het ‘Europees Sociaal Fonds’ voor het meefinancieren (maximaal 50%) van kleinschalige projecten van maximaal 20.000 Euro. Vooral MKB- en middelgrote bedrijven kunnen daardoor maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid van personeel te vergroten. Denk aan gezondheid en vitaliteit bevorderende maatregelen of initiatieven om interne en externe mobiliteit van personeel te bevorderen. Op die manier blijven werknemers aantrekkelijk op de arbeidsmarkt voor andere werkgevers.
Natuurlijk kan de OR zelf met voorstellen komen, zodat de werkgever tijdig zijn aanvraag voor subsidie kan doen. Want ‘op=op’ geldt voor dergelijke stimuleringsmaatregelen.

2 reacties

  1. 3succinct op 20 juni 2022 om 05:14

    2prompter  2. 2cheapside op 4 juli 2022 om 18:36

    2statement