E-mailgeheim in de Grondwet

Telegrafeert u nog wel eens? Als dat het geval is, dan is de geheimhouding van uw telegraafverkeer door de Grondwet verzekerd. Maar tegenwoordig wordt er vooral via e-mail gecommuniceerd en die communicatie valt niet onder de geheimhouding. Daarom wordt de Grondwet aangepast, zodat uw e-mail voortaan ook onder valt.
 
In de Grondwet wordt nu het brief-, telefoon- en telegraafgeheim geregeld. Het kabinet wil dat wijzigen in het brief- en telecommunicatiegeheim. Daardoor valt het e-mailverkeer, maar ook de besloten sociale media of telefoonverkeer via Internet (Skype bijvoorbeeld) onder de geheimhouding.  
De overheid mag dus niet bekijken wat er gecommuniceerd wordt, tenzij daarvoor in de wet uitzonderingen zijn gemaakt (denk aan terrorismedreiging, zware criminaliteit e.d.).
 
Het wetsvoorstel moet de volledige gang door Tweede en Eerste Kamer nog afleggen voordat de Grondwet op dat punt gewijzigd wordt. De ondernemingsraad heeft door zijn instemmingsrecht (artikel 27, 1e lid, onderdeel l) invloed op de regelingen binnen bedrijf of organisatie op het gebied van de bescherming van de privacy van werknemers.
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft in 2013 een kritisch advies uitgebracht over de aanpassing van artikel 13 van de Grondwet.