Agressie tegen zorgpersoneel neemt toe

De agressie tegen medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen neemt toe en de instellingen doen doorgaans te weinig om agressie tegen te gaan. Een onderzoek van Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) wijst dat uit. Voor elke ondernemingsraad in de zorg een belangrijk aandachts- en speerpunt in het overleg met de bestuurder. 
 
De Inspectie deed onderzoek bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen. Werden in 2012 bij 40 procent van de instellingen overtredingen geconstateerd op dit gebied, nu is dat gestegen tot 60 procent. De Inspectie ziet in die stijging een verband met de veranderingen in de zorg: lager gekwalificeerd personeel, meer tijdelijke en invalkrachten, minder ervaring met een zwaarder wordende problematiek bij de bewoners of cliënten. 
De Inspectie adviseert om meer te doen aan voorlichting en training in het omgaan met agressie. De ondernemingsraad kan sowieso dit advies agenderen voor overleg met de bestuurder: ‘wat gaan we doen om de agressie op de werkvloer terug te dringen?’ En als de instelling door de Inspectie gecontroleerd is, dan zal het rapport zeker aanleiding zijn om dit arbeidsrisico en de aanpak ervan te agenderen.
 
Opnieuw controles
Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW gaan de komende 4 jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo wordt er in 2014 nog op PSA bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra gecontroleerd. In 2015 controleert de Inspectie SZW nogmaals de instellingen waar in het verleden overtredingen zijn aangetroffen.
De Inspectie SZW heeft haar bevindingen in een factsheet ‘Hollen en stilstaan bij werkdruk’ vastgelegd.
 
Zelf het factsheet lezen? Klik hier