Werk voor mensen met arbeidsbeperking door Arbeidsparticipatietool

Met de Participatiewet in aantocht is het vinden van werk voor mensen met een chronische aandoening of handicap van groot belang. Maar 30 procent van deze groep heeft een betaalde baan. 
Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden een website en een app om mensen weer aan het werk te krijgen. Ook voor de OR een handig instrument, want de raad behoort de arbeidsdeelname van deze doelgroep te bevorderen.
 
Onbekendheid van werkgevers met chronische aandoeningen en handicaps van medewerkers maakt ze huiverig om deze mensen in dienst te nemen. Zelfs professionals, zoals arbo-artsen of UWV-medewerkers, zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. . 
 
De Arbeidsparticipatietool geeft informatie over 14 verschillende aandoeningen: ADHD, groeihormoondeficiëntie, groeistoornis, hernia, hoofdpijn, hypofyseaandoeningen, leveraandoening, PDS, psoriasis, rugpijn, sclerodermie, scoliose, SLE en voedselallergie. Steeds wordt naast informatie over de aandoening ook aangegeven hoe een werknemer die deze aandoening heeft aan het werk geholpen kan worden.
De tool is beschikbaar als website en als Android-app.
 
Zelf de Arbeidsparticipatietool bekijken? Klik hier