Pesten op de werkvloer daalt

Er wordt minder gepest door collega’s, klanten of leidinggevenden in de Nederlandse bedrijven en organisaties. Maar er valt nog veel te doen om het percentage nog verder te laten dalen. Ook door de OR!
 
Uit onderzoek door het CBS blijkt dat in 2008 zo’n 6,8 procent van de ondervraagde werknemers aangaf gepest door te worden door klanten en 8,4 procent door leidinggevenden of collega’s. In 2013 was dat 5,8 (klanten) en 7,1 (leidinggevenden of collega’s) procent. Vooral allochtonen lopen meer kans op pesterijen. En ook al daalt het percentage, vergeleken met andere Europese landen scoort Nederland hoog op dit terrein. Alleen Finland scoort een hoger aantal pestgevallen. 
De daling wordt mogelijk voor een deel verklaard door antipestprogramma’s op tv. Die zorgen ervoor dat het pesten bespreekbaar wordt en pesters een lagere sociale status toegekend krijgen. 
 
Taak voor de OR
Artikel 28 van de WOR geeft elke Ondernemingsraad de taak om discriminatie & pesten tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door met de bestuurder specifiek beleid af te spreken om het pesten tegen te gaan. Zo kan een meldpunt voor pesten worden ingesteld, kan een vertrouwenspersoon worden aangesteld en kan een klachtencommissie klachten over het pesten in behandeling nemen. Bekijk hun rapportages of er pestgevallen aan de orde zijn. Heeft de OR weet van pesten, maar zijn er geen klachten bekend bij klachtencommissie, vertrouwenspersoon of leidinggevenden? Dan is er ook werk aan de winkel om de toegang daartoe te bevorderen. 
Ook een gesprekje met de arboarts over het vóórkomen en het voorkómen van het pesten in organisatie of bedrijf kan leerzaam zijn. Ook in een medewerkers(tevredenheids)onderzoek kan gevraagd worden naar het pesten. De uitkomsten kunnen een indicatie zijn van het aantal pestgevallen in het bedrijf of de organisatie. 
 
Zelf de CBS-cijfers bekijken? Klik hier