Ontheffing om OR in te stellen

Het is een zeldzaamheid, een ondernemer die een ontheffing vraagt en krijgt om geen OR te hoeven instellen. Dat kan alleen onder bijzondere voorwaarden en elke ontheffing is wordt ook maar tijdelijk verstrekt. Na vijf jaar zou opnieuw een ontheffing moeten worden aangevraagd of een OR moeten worden ingesteld.
 
Voorheen diende een organisatie die een ontheffing wilde hebben dat via de Sociaal Economische Raad (SER) aan te vragen. Sinds 1-1-2013 moet zo’n verzoek bij de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) worden ingediend. De Commissie werkt onder auspiciën van de SER. Kinderopvangorganisatie Het Buitenschoolse Net uit Oss diende zo’n verzoek in en heeft zo’n tijdelijke ontheffing gekregen. 
Eén van de belangrijkste vereisten voor het verkrijgen van zo’n ontheffing is dat in de organisatie een goed werkend alternatief voor de medezeggenschap bestaat. Alleen dan kan een ontheffing worden verstrekt. In 2013 werd maar één ontheffing door het CBM verleend. De ontheffingen zijn dus zeldzaam. 
In Het Buitenschoolse Net is de sociocratische kringstructuur van toepassing. In zo’n werkwijze wordt elk besluit in verschillende kringen besproken en besloten en hebben medewerkers daardoor rechtstreeks invloed op de besluitvorming en de uiteindelijke besluiten.
 
Meer lezen over de sociocratische kringstructuur? Klik hier