Hebben nabestaanden recht op vakantiegeld overledene?

Een stuwmeer aan verlofdagen laat een werknemer na als hij komt te overlijden. Zijn nabestaanden willen dat uitgekeerd zien. Uiteindelijk doet het Hof van Justitie van de Europese Unie daar een uitspraak over.
 
Een medewerker van een bedrijf wordt ernstig ziek en komt te overlijden. Bij zijn werkgever had hij nog 140,5 verlofdagen opgebouwd. Zijn nabestaanden vorderen een financiële vergoeding voor de niet opgenomen verlofdagen van het bedrijf. Het geschil met de werkgever wordt – na een vraag van een Duitse rechter aan het Europese Hof – uiteindelijk beslecht in een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Een werknemer heeft volgens het Europese recht op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen als zijn dienstverband eindigt. Overlijdt de werknemer, dan wordt dit recht overgedragen aan de nabestaanden. Het Hof gaat uit dat het recht op vergoeding ontstaat door het beëindigen van de arbeidsrelatie. Dat dit door overlijden gebeurd is niet van belang. Daarom hebben de nabestaanden recht op een vergoeding voor de niet genoten verlofdagen.
Door de uitspraak van het Europese Hof zullen rechters in Nederland eenduidiger kunnen oordelen over vergelijkbare zaken in Nederland. Er is in het verleden vaker geprocedeerd over het uitkeren van niet genoten vakantiedagen aan nabestaanden.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier