Arboregels voor vakantiewerkers

Met de vakanties voor de deur breekt ook de tijd van vakantiewerkers aan. Voor deze jonge werknemers gelden nadere arboregels dan voor de volwassenen. Voor de OR een reden om nog een kritisch te kijken naar het organisatiebeleid om jongeren in te zetten, want dat moet wel veilig, gezond en vertrouwd.
 
Vanaf 13 jaar mogen jongeren al werkzaamheden verrichten, maar wel onder allerlei voorwaarden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brochure gepubliceerd met de regels voor jongeren aan het werk. Per leeftijdscategorie is aangewgeven welke werkzaamheden gedaan mogen worden, tegen welk minimaal salaris en welke arbeidstijden van toepassing zijn. 
Zo moeten de jongsten altijd onder toezicht werken, door bijvoorbeeld iemand te helpen, maar mogen niet in een fabriek of met machines werken. De wat oudere jongeren mogen dat wel, maar bij gevaarlijk werk moet er een ouder iemand bij zijn. Dat is het geval als er met gevaarlijke machines of stoffen wordt gewerkt. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet tussen 23.00 en 6.00 uur werken.
 
Boetes niet mals
Werkgevers die de regels overtreden kunnen rekenen op flinke boetes als de Inspectie SZW dat constateert. 
 
Zelf de brochure downloaden? Klik hier