Werknemers tevreden over medezeggenschap

Over de belangenbehartiging door Ondernemingsraad, PVT of Medezeggenschapsraad zijn Nederlandse werknemers – gemiddeld genomen – tevreden. Met een gemiddelde waardering van 6,4 voor de medezeggenschapsorganen blijft er nog wel wat te wensen over.
 
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 van TNO en het CBS laat zien dat vrouwen (6,62) iets positiever naar de medezeggenschap kijken dan mannen (6,2). Er blijkt ook verschil te zitten in de verschillende sectoren. Met 5,9 scoort de horecasector het laagst. In de zorg- & welzijnssector wordt de medezeggenschap met een 6,74 gewaardeerd.
De onderzoekers hebben ook nog gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen. Daaruit blijkt dat werknemers van 15 tot 24 jaar (6,74) het meest positief zijn over de medezeggenschap ten opzichte van 25-54 jaar (6,33) en 55-64 jaar (6,49).
 
Schone taak voor de OR
De rapportcijfers uit het onderzoek zijn zeker niet negatief te noemen, maar bieden nog wel uitdaging voor elke OR om een hogere waardering van de achterban te krijgen. Ondernemingsraden die werk maken van hun communicatie met de achterban zullen al snel een hogere waardering krijgen. Het zorgt er tegelijkertijd voor de vertegenwoordigende taak van de OR beter tot uiting komt, zowel naar de bestuurder als naar de achterban. Maak daarom gerichte communicatieplannen en betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het OR-werk. 
 
Zelf het rapport lezen? Klik hier (8Mb)