Weinig opleiding voor oudere werknemer

Bedrijven en organisaties houden de hand op de knip als het om het opleiden van oudere werknemers gaat. Zo’n driekwart van de 55+werknemers heeft in het afgelopen jaar geen opleiding gevolgd. Dat betekent dat de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers achteruitholt en dat organisaties hun opleidingsbeleid blijkbaar (mogelijk zonder instemming van de OR) hebben gewijzigd.
 
Van de oudere medewerkers die wel scholing volgend zeggen 9 van de 10 dat het hun functioneren heeft verbeterd. Het onderzoek door een HRM-dienstverlener en een onderzoeksbureau laat deze uitkomsten zien. Het is aannemelijk dat juist deze categorie werknemers nog langere tijd bij de onderneming werkzaam zal zijn, zodat het investeren in opleiding nog eens extra loont.
De Ondernemingsraad kan zelf informatie vragen naar de mate waarin oudere werknemers scholing hebben gevolgd. Vergelijk die cijfers eens met wat er aan opleidingsmogelijkheden voor jongere werknemers wordt geboden of voor speciale groepen als managers en bestuurders. Mogelijk bieden die aanleiding voor een agendapunt op de overlegagenda, want blijven investeren in opleiding en scholing is bittere noodzaak om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.
 
Meer lezen? Klik hier