Als je maar lang genoeg werkt bij één baas

De laatste jaren zijn in verschillende CAO’s en bedrijven de regels voor een jubileumgratificatie versoberd. Kreeg je vroeger nog een kwart of half maandsalaris belastingvrij als je twaalf en een half jaar in dienst was, tegenwoordig wordt daarvoor meestal niets meer uitgekeerd. De Belastingdienst werkt nog maar aan twee uitkeringen mee: na het bereiken van een diensttijd van 25 jaar én na 40 jaar.
 
Een maandloon belastingvrij, dat is wat de werkgever aan zijn trouwe personeel mag schenken als die 25 jaar en 40 jaar in dienst is. Een werknemer die 40 jaar trouwe dienst erop heeft zitten kan dus uiteindelijk twee keer voor zo’n belastingvrije gratificatie in aanmerking komen.
De Belastingdienst neemt de termijnen ruim, al moet wel precies worden voldaan aan die 25 of 40 dienstjaren. Zo kan de uitkering ook na 27 jaar of na 43 jaar gegeven worden, maar niet na 24 jaar en 11 maanden of 39 jaar en 51 weken. Ook kan een werknemer na 40 dienstjaren in één keer twee maandsalarissen ontvangen. Dat kan alleen als hij bij 25 dienstjaren niet gekregen heeft. 
Deze gratificaties vallen niet onder de werkkostenregeling.
 
Cadeau voor de jubilaris
Vaak krijgen de trouwe medewerkers naast hun gratificatie ook nog een cadeau. Onder de nieuwe werkkostenregeling is dat niet meer belastingvrij, al kan het wel in de belastingvrije ruimte worden ondergebracht. In dat geval wordt die ruimte voor de overige werknemers minder. Een medewerker die zijn gratificatie liever in natura wil ontvangen (vakantiereis, e-bike, kunstwerk) kan dat weer wel belastingvrij krijgen, omdat dit geschenk in plaats van de gratificatie komt.
 
Invoering werkkostenregeling
De Ondernemingsraad kan zich stevig bemoeien met de invoering van de werkkostenregeling. Niet omdat er zoveel instemmingsbevoegdheid aan valt te ontdekken, maar omdat een eerlijke verdeling van de belastingvrije ruimte elke OR zal moeten aanspreken. Ook de jubilea en alles wat daarbij komt kijken (receptie, cadeau e.d.) maken daar onderdeel vanuit.